ny_banner

Poslamaýan polat örtük

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
  • Qualityokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan polat örtük üçin pol zeýkeş çukurynyň gapagy

    Qualityokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan polat örtük üçin pol zeýkeş çukurynyň gapagy

    Düşündiriş Poslamaýan polatdan örtük materialy poslamaýan polat plastinka, önümçilik prosesi adaty polat plastinka bilen birmeňzeş, ýöne pürküji boýag ýa-da galvanizli poslama garşy bejergini ulanmaýar, ýöne gutulmak üçin ýerüsti polat bejergisini ulanmaly; kebşirleýiş işinde galan şlak ýa-da yz.Poslamaýan polat örtük, dürli zawodlarda we in engineeringenerçilik taslamalarynda içerde we daşary ýurtlarda giňden ulanylýar.Klassifikasiýa: Uçaryň görnüşi, diş görnüşi we men ýazýaryn, bar ...