ny_banner

Habarlar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • Kebşirlenen diwar artykmaçlyklary

  1. owadan, amaly, daşamak aňsat we gurmak aňsat.2. zyýana garşy ýokary öndürijilik, gowy polat, owadan şekil, giň meýdany, gurmak aňsat, ýagty we aňsat duýulýar.3. laýyk egilmek, şeýle önümleriň özboluşly estetiki täsirini döretdi we üstüni we ... bilen bejermek mümkin ...
  Koprak oka
 • Kebşirlenen diwar ýokary hilli pes uglerod polat simli kebşirlemekden, soň bolsa sowuk örtükden (elektroplating), gyzgyn örtükden ýasalýar

  Kebşirlenen diwar ýokary hilli pes uglerod polat simli kebşirlemekden, soňra bolsa sowuk örtükden (elektroplatirlemekden), gyzgyn örtükden, PVX örtükden we beýleki ýerüsti passiwasiýadan, kebşirlenen sim torunyň plastmassa bejergisi, çarçuwasy, sütüni, gurnama esbaplary we beýleki kombinasiýalardan ýasalýar.Iň giňden ...
  Koprak oka
 • meýdan diwary / mal diwary / öri meýdan diwary / sugun diwary / ferma diwary

  meýdan diwary / mal diwary / öri meýdan diwary / sugun diwary / ferma diwary

  meýdan çitleri hem mal çitidir we taýýar önüm maşyna gyzgyn galvanizli sim dokamak arkaly alynýar.Dokma usullarynyň dürli görnüşlerine görä, ony çukur görnüşli meýdan diwaryna we daşy bilen örtülen diwara bölmek bolýar.Onuň artykmaçlyklary: mallaryň diwary ýokary s ...
  Koprak oka
 • poslamaýan polatdan kebşirlenen sim tor

  poslamaýan polatdan kebşirlenen sim tor

  Poslamaýan polatdan kebşirlenen sim, poslamaýan polat sim bilen kebşirlenýär.Toruň üstü tekiz, tor birmeňzeş, kebşirleýiş nokatlary berk we ýerli işleýiş öndürijiligi gowy, durnukly, poslama garşy we poslama garşy.Poslamaýan polatdan kebşirlenen sim tor adatça ...
  Koprak oka
 • poslamaýan polatdan ýasalan süzgüç

  poslamaýan polatdan ýasalan süzgüç

  süzgüç, dürli ululykdaky sim torundan ýasalýar.Onuň wezipesi, eredilen material akymyny süzmek we material akymynyň garşylygyny ýokarlandyrmak, mehaniki hapalary süzmek we garyşyk ýa-da plastifikasiýa täsirini gowulandyrmak.Kislota garşylygy bilen, ...
  Koprak oka
 • Zynjyr baglanyşygynyň uniwersallygy

  Zynjyr baglanyşygynyň uniwersallygy

  Zynjyr baglanyşyk diwary zynjyrly baglanyşyk maşynynyň öndürýän ýarym taýýar önümleri, soň bolsa biri-birine nurbat.Dokma, birmeňzeş tor, owadan we peýdaly.Zynjyrly baglanyşyk feýliniň ulanylyşy: köpeltmek gorag toruny, kömür känini goramak toruny, kazyýet gorag toruny, stadionyň diwar toruny ...
  Koprak oka
 • Tikenli sim gurlandan soň seresaplyk

  Tikenli sim gurlandan soň seresaplyk

  Tikenli simiň bahasy: Razor sim soňky ýyllarda gorag önümleriniň täzeden döremegi, täze görnüşi, bento gurluşygyny ýeňilleşdirmek, köp müşderiniň ýokary öwgüsi bilen, ähli önümlerinde poslamaýan polatdan ýasalan razor sim köp wepaly müşderini emele getirdi , we gaýtadan ulanmak monastyr ...
  Koprak oka
 • Kebşirlenen sim tor

  Kebşirlenen sim tor

  Kebşirlenen sim tor ýokary hilli pes uglerod polat simden ýasalýar we soňra sowuk örtük (elektroplatasiýa), gyzgyn örtük, PVX örtük we beýleki ýerüsti bejergiler bilen passiw we plastifikasiýa edilýär.Arassa ýüzi tekiz, tor birmeňzeş, lehim birleşmesi berk, ýerli işleýiş ýerine ýetirijiligi ...
  Koprak oka
 • poslamaýan polat süzgüç tor

  süzgüç, dürli ululykdaky sim torundan ýasalýar.Onuň wezipesi, eredilen material akymyny süzmek we material akymynyň garşylygyny ýokarlandyrmak, mehaniki hapalary süzmek we garyşyk ýa-da plastifikasiýa täsirini gowulandyrmak.Kislota garşylygy, aşgar garşylygy, tempera ...
  Koprak oka
 • poslamaýan polatdan kebşirlenen sim tor

  Poslamaýan polatdan kebşirlenen sim, poslamaýan polat sim bilen kebşirlenýär.Toruň üstü tekiz, tor birmeňzeş, kebşirleýiş nokatlary berk we ýerli işleýiş öndürijiligi gowy, durnukly, poslama garşy we poslama garşy.Poslamaýan polatdan kebşirlenen sim tor, adatça 201202304304L, 31 ...
  Koprak oka
 • Galvanizli polat örtügini girizmek

  Gyzgyn çüwdürimli galvanizli polat örtük, şeýle hem gyzgyn galvanizli polat örtük diýlip hem atlandyrylýar, pes uglerodly polat tekiz polat we bükülen inedördül polat bilen keseligine we dikligine kebşirlenen gözenege meňzeş gurluşyk materialy.Galvanizli polat örtügiň kebşirleýiş prosesi awtomatiki usulda com tarapyndan dolandyrylýar ...
  Koprak oka
 • Galvanizli kebşirlenen pol ýörelgesi Deňiz köprüsi platformasy polat örtük

  Polat örtük, polat örtük diýlip hem atlandyrylýar, ortasynda inedördül panjaraly polat önümidir, belli bir aralyk we kesiş çyzyklaryna laýyklykda tekiz polatdan ýasalan we esasan çukur örtügi hökmünde ulanylýar.Polat gurluş platforma plastinka, polat merdiwan basgançak, e ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2