ny_banner

Alýumin örtük

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
  • Zawod üpjünçiligi ýörelgesi platformasy 6063 Anodlaşdyrylan alýuminiý örtük

    Zawod üpjünçiligi ýörelgesi platformasy 6063 Anodlaşdyrylan alýuminiý örtük

    Alýumin örtük adatça elektrik stansiýasynyň ýörelgesinde ulanylýar, poslama garşy, ýük göterijiligine we mehaniki güýjüne täsir etmeýän ýeňil materiallar zerur bolanda iň oňat saýlawdyr.ASTM B221, 6063 ýa-da 6061 garyndysyndan ýasalan alýumin örtük köp taraply we çydamly bolup, esasan platforma potoloklary we açyk perde diwarlary üçin ulanylýar.

    Alýumin örtük häsiýeti:
    Polat örtükden has ýeňil we ýokary göterijilik ukybyna eýe.Alýumin örtükleri arzan, tygşytly we amaly taýdan görkezilen alýumin garyndysyndan ýasalýar.Moumşak we tertipli ýüzler bar.Howpsuzlygy goramak üçin süýşmäge garşy gowy öndürijilik.Çydamlylygy üçin ajaýyp poslama we pos garşylygy.Dürli amaly gurşawy kanagatlandyrmak üçin dürli aýratynlyklar we stiller bar.