ny_banner

Önümler

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

P10 40mm agyr ýük galvanizli polat örtük

Agyr görnüşli polat örtükleri ornaşdyrmak:

Agyr polat plastinka agyr ýük hadysalary polat plastinka önümlerini öndürmek üçin ýörite döredildi.Agyr polat plastinka, ýokary temperatura we ýokary basyş arkaly bükülen inedördül poladyň we uly göteriji tekiz poladyň basyş kebşirleýiş prosesi arkaly emele gelýär.Agyr ýükli polat plastinanyň aýratynlygy sebäpli, umuman aýdylanda, agyr polat plastinka has galyň (6mm, 8mm, 10mm) we göteriji tekiz polat ýaly has giň polatdan ýasalýar.Agyr ýükli polatdan ýasalan polatdan ýasalan tekiz polat aralygy, adatça 30mm, çyzyk aralygy 50mm we 100mm hökmünde saýlanyp bilner.Basyş kebşirlemek ýa-da basyş gulpy bilen edilip bilner.Aeroport, awtoulag ýoly, senagat platformasy, port terminaly we beýleki aýratyn ýagdaýlar üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Agyr polat örtük, polk götermek ýa-da ýük awtoulaglarynyň hereketi ýaly agyr ýük götermek üçin beýleki pol materiallaryndan has güýç-agram derejesini üpjün edýär.
Bu panjaralar adatça has agyr hyzmatda bolýandygy sebäpli, açyk uçlaryň hemmesini kesmek ýa-da ýüklemek maslahat berilýär.Kebşirlenen zolak zolagy bu ýükleri paýlamaga kömek edýär we paneliň ýoýulmagyny azaldýar.

Agyr görnüşli polat örtükli örtükleriň aýratynlyklary

Agyr polat plastinkanyň iň uly häsiýeti, onuň uly ýük göterijiligi we iň güýçli täsir garşylygydyr.Has gowy sürtülmäni üpjün edip biljek dişli polatdan ýasalan plastinka ulanmak maslahat berilýär.Uly ýükli we köp ulagly ýerler üçin iň gowy görülýän önüm.Gulpy basmak, tekiz polatdan ýasalan durnuksyzlygyň öňüni alyp biljek iň oňat önümçilik usulydyr.Tekiz polat deformasiýasyndan gaça duruň.

Agyr görnüşli polat panjara örtük talaplary

Agyr polat plastinanyň önümçilik tehnologiýasy aýratyn talaplara eýedir.Adatça ýokary güýçli we gowy poslama garşylygy üçin ýokary hilli uglerod gurluş polat ýa-da poslamaýan polat talap edilýär.Himiki düzümi we mehaniki aýratynlyklary degişlilikde GB70088 Q235A ýa-da GBl22092 0Crl8Ni9 talaplaryna laýyk gelmelidir.Her podşipnik tekiz polat we çyzylan tekiz polat goşa çörekli kebşirleme we kebşirleme 3MM-den az bolmaly däldir;Her rulman tekiz polatdan we egriji taýagyň bogunlary doly kebşirlenýär;Semiarym taýýar gara bölekler öndürilenden soň, pyçak, kebşirleýji şlak we burun aýrylmaly, ýiti gyralary bolmadyk burçlar ýalpyldawuk bolmaly we tutuş tabak tekiz bolmaly.Agyr polat plastinka galvanizasiýa etmek üçin hem gaty berkdir.Tekiz poladyň galyňlygy 5MM-den pes bolmadyk ýagdaýynda, galvanizlenenden soň sink gatlagynyň ortaça agramy 610g / than-dan pes bolmaly däldir;Rulman tekiz poladyň galyňlygy 5 mm-den pes bolanda, galvanizlenenden soň sink gatlagynyň ortaça agramy 460g / than-dan pes bolmaly däldir.Galvanizden soň hil we talaplar iň soňky "gyzgyn dip Galvanizing" GB / T13912-2008 standartyna laýyk gelmelidir.

Agyr görnüşli polat örtük

Görnüşi

rulman
bar
Ini

rulman
bar
galyňlygy

Haç
barize

Nazaryýet
agramy

Adük
gaçmak

Aralygy arassalaň

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

G1508 / 40/100

150

8

8 × 8

284.9

U

25500

6375

2833

1593

1020

708

520

398

314

255

210

177

150

130

113

D

0.05

0.18

0.41

0.73

1.15

1.66

2.26

2.95

3.74

4.63

5.6

6.7

7.85

9.17

10.54

G1308 / 40/100

130

8

8 × 8

247.6

U

19153

4788

2128

1197

766

532

390

299

236

191

158

133

113

97

85

D

0.05

0.21

0.48

0.85

1.33

1.91

2.6

3.14

4.32

5.34

6.49

7.76

9.11

10.55

12.22

G1208 / 40/100

120

8

8 × 8

229.0

U

16320

4080

1813

1020

653

453

333

255

201

163

134

113

96

83

72

D

0.06

0.23

0.52

0.92

1.44

2.07

2.83

3.7

4.68

5.8

7

8.39

9.85

11.5

13.2

G1008 / 40/100

100

8

8 × 8

191.7

U

11333

2833

1259

708

453

314

231

177

139

113

93

78

67

57

50

D

0.07

0.28

0.62

1.1

1.73

2.48

3.39

4.45

5.61

6.97

8.43

10.05

11.94

13.73

15.94

G908 / 40/100

90

8

8 × 8

173.1

U

9180

2295

1020

573

367

255

187

143

113

91

75

63

54

46

40

D

0.08

0.31

0.69

1.22

1.92

2.77

3.77

4.93

6.26

7.72

9.35

11.17

13.24

15.25

17.57

G808 / 40/100

80

8

8 × 8

154.4

U

7253

1813

805

453

290

201

148

113

89

72

59

50

42

37

32

D

0.09

0.34

0.77

1.38

2.16

3.11

4.25

5.56

7.04

8.71

10.5

12.66

14.73

17.53

20.11

G758 / 40/100

75

8

8 × 8

145.1

U

6375

1593

708

398

255

177

130

99

78

63

52

44

37

32

28

D

0.09

0.37

0.83

1.47

2.31

3.33

4.54

5.92

7.5

9.27

11.25

13.55

15.78

18.47

21.42

G756 / 30/100

75

6

8 × 8

140.1

U

6375

1593

708

398

255

177

130

99

78

63

52

44

37

32

28

D

0.09

0.37

0.83

1.47

2.3

3.33

4.54

5.91

7.49

9.26

11.24

13.53

15.76

18.44

21.39

G756 / 40/100

75

6

8 × 8

110.1

U

4781

1195

531

298

191

132

97

74

59

47

39

33

28

24

21

D

0.09

0.37

0.83

1.47

2.3

3.31

4.52

5.9

7.56

9.22

11.25

13.55

15.93

18.48

21.44

G706 / 30/100

70

6

8 × 8

131.1

U

5553

1388

617

347

222

154

113

86

68

55

45

38

32

28

24

D

0.1

0.39

0.89

1.58

2.47

3.56

4.85

6.32

8.04

9.96

11.99

14.41

16.82

19.9

22.65

G706 / 40/100

70

6

8 × 8

103.2

U

4165

1041

462

260

166

115

85

65

51

41

34

28

24

21

18

D

0.1

0.39

0.88

1.58

2.46

3.55

4.87

6.38

8.05

9.91

12.09

14.19

16.85

19.95

22.7

Bellikler:
1. U: howpsuz we birmeňzeş paýlanan ýük, KN / m2.
2. D: sanalan howpsuz ýüklere laýyk gelýän iň ýokary deflýasiýa.
3. Teoretiki agram, gyzgyn çümdürilen galvanizli örtügiň uzynlygy 1m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň